Zolang wij aan haar denken,

haar herkennen in kleine dingen

en wij de liefde voelen

die we van haar ontvingen.

Zolang wij nog over haar praten,

met een lach en met een traan,

dan is ze, zolang wij leven,

nooit echt helemaal weggegaan.

© Wendy's gedichten