Vreugde en pijn...

Waarom moeten die zo vaak

met elkaar verweven zijn?

 

Er is de vreugde van een nieuw begin.

Maar lieve sis, zonder jou heb ik geen zin.

 

Pijn en vreugde...

Door de pijn is de vreugde niet meer

dat waar ik me op verheugde

 

Delend in onze blijdschap hoor jij erbij te zijn,

maar dat kan nooit meer en dat doet zo’n pijn...

© Wendy's gedichten