10 jaar geleden ging jij op vakantie

naar het land dat je in je hart gesloten had.

De mensen, de warmte, de prachtige zee

maakte dat jij al je zorgen vergat.

Sindsdien moeten wij je missen,

iedere dag en elk moment.

Omdat je, nu al 10 jaar geleden,

nooit teruggekomen bent….

© Wendy's gedichten