Zie en voel in gedachten

de liefde die hij aan je gaf.

Dat gevoel raak je nooit kwijt,

die liefde gaat voorbij het graf.

Laat die liefde je kracht geven,

in donkere dagen wat zonneschijn.

Want in herinnering en gedachten

zal hij voor altijd bij je zijn.

© Wendy's gedichten